Αποκλεισμός αποφοίτων Τμήματος Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τη δημόσια εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 1262
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/8/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός αποφοίτων Τμήματος Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τη δημόσια εκπαίδευση.

Στην Απάντηση του Υπουργείου στην 12155/24-6-2010 Ερώτησή μου, αναφέρεται ότι: «η ένταξη πτυχιούχων μιας συγκεκριμένης ειδικότητας σε αντίστοιχο κλάδο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπαγορεύεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες όπως αυτές αξιολογούνται από τη Δ/νση Σπουδών Β’θμιας Εκπ/σης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο».
Επειδή, η ανωτέρω Απάντηση ασφαλώς και δεν ικανοποιεί τους απόφοιτους του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Επειδή στο ΠΔ 85/2000 (ΦΕΚ 72Α’/10-3-2000) σχετικά με την ίδρυση και αποστολή του ανωτέρω Τμήματος, αναφέρεται ότι «…έχει ως αποστολή να μυήσει τους φοιτητές στος θεωρητικές και πρακτικές σπουδές των πλαστικών τεχνών, στις εφαρμοσμένες τέχνες (στη φωτογραφική και αριθμητική εικόνα, στο σχέδιο-computer graffity-, σκίτσο-κόμικ-κινούμενο σχέδιο-, στην τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα-animation) ή οι αντίστοιχες σπουδές στις επιστήμες της τέχνης/ιστορία των τεχνών, θεωρητικές σπουδές πάνω στη φιλοσοφία της τέχνης (αισθητική κοινωνιολογία και ανθρωπολογία της τέχνης) όπως επίσης και σε πιο εξειδικευμένες σπουδές (πολιτισμικοί θεσμοί και διοίκηση-διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς). Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως θεωρητικοί της τέχνης, ως ιστορικοί της τέχνης, ως στελέχη διοίκησης-διαχείρισης μουσείων και άλλων πολιτιστικών θεσμών (ειδικοί στο πολιτιστικό μάνατζμεντ), ως καθηγητές των εικαστικών τεχνών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως σύμβουλοι σε εμπορικές γκαλλερί και «δυνάμει» ως επιστήμονες δημιουργοί των πλαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών, όπως αυτές αναπτύσσονται μέσα από την αισθητική και την τεχνολογία του 20ου αιώνα (πχ στην ζωγραφική, στην στατική και κινούμενη εικόνα, στη γραφιστική κλπ.)».
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απόφοιτοι του εν λόγω Τμήματος μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις τους τόσο στη Β΄θμια Εκπαίδευση, όσο και στην Α’θμια Εκπαίδευση στα πλαίσιο του νέου ολοήμερου Δημοτικού πάνω σε εικαστικά μαθήματα.
Επειδή, ταυτόχρονα με τον αποκλεισμό τους από τη δημόσια εκπαίδευση, δεν έχουν το δικαίωμα φοίτησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για τη λήψη πτυχίου που να τους δίνει παιδαγωγική/τεχνολογική εκπαίδευση.
Επειδή, οι απόφοιτοι του εν λόγω Τμήματος που άρχισε να λειτουργεί από το 2000-2001, σήμερα ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες.
Επειδή, οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς είναι κάτοχοι πτυχίου χωρίς αντίκρυσμα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός
1) Αν προτίθεται να δώσει εντολή στην αρμόδια Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης αλλά και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ώστε να αξιολογήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να εξετάσουν τη δυνατότητα της ένταξης των αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε κλάδο εκπαιδευτικών της Β’θμιας Εκπ/σης.
2) Αν προτίθεται να εντάξει το συγκεκριμένο Τμήμα, στα Τμήματα, οι απόφοιτοι των οποίων, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για σπουδές στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
3) Αν προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων αυτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στα πλαίσια του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος του νέου ολοήμερου δημοτικού σχολείου.
4) Πώς θα διασφαλιστεί, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, η ισότιμη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς, ώστε να διαγωνισθούν με τους ίδιους όρους με τους υποψήφιους άλλων ειδικοτήτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ