Αποκλεισμός γεωπόνων

Αριθμός πρωτ: 14277
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός γεωπόνων.

Εύλογα ερωτήματα προκαλεί ο αποκλεισμός γεωπόνων οποιασδήποτε ειδικότητας, από τη στελέχωση της νεοσυσταθείσας Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, δεν προβλέπεται καμία θέση γεωπόνου ΠΕ στις 126 θέσεις ΠΕ από τις συνολικές 225 θέσεις.
Επειδή μία τέτοια Υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να μην στελεχώνεται από γεωπόνους.
Επειδή οι γεωπόνοι με την επιστημονική τους κατάρτιση και γνώση, είναι απαραίτητοι και μπορούν να αποτελέσουν τον δομικό κρίκο του συστήματος ελέγχου και εποπτείας της αγοράς.
Επειδή ο αποκλεισμός των γεωπόνων φανερώνει μία απαξιωτική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον γεωτεχνικό κλάδο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η νέα υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς του ΥΠΑΝ να στελεχωθεί σε ποσοστό 10% από γεωπόνους ΠΕ με εξειδικευμένο αντικείμενο και εάν προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του σχετικού νόμου για τη στελέχωση της εν λόγω υπηρεσίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης