Αποκλεισμός Οικονομολόγων από τις επιτροπές Διοικητικής Επίλυσης

Αριθμός πρωτ: 17523
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός Οικονομολόγων από τις επιτροπές Διοικητικής Επίλυσης.

Με επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εκφράζονται οι διαμαρτυρίες των οικονομολόγων για τον αποκλεισμό τους από τις επιτροπές Διοικητικής Επίλυσης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 2238/1994.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η συμμετοχή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) διασφάλιζε την διαφάνεια και τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου ενώ παράλληλα προστάτευε τον επιχειρηματικό κόσμο από τυχόν ακραίες αντιλήψεις και υπερβάσεις των υπαρχόντων νόμων, και αυτό έχει εκτιμηθεί από όλους τους συμβαλλομένους στις Δ.Ο.Υ. και τον επιχειρηματικό κόσμο και δεν είναι τυχαία η επιμονή όλων μέχρι σήμερα να μην γίνεται καμία συνεδρίαση επιτροπής διοικητικής επίλυσης αν απουσίαζε ο εκπρόσωπος του ΟΕΕ.
Όμως, στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση οδηγιών 2006/98/ΕΚ,2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» καταργείται η συμμετοχή του ΟΕΕ στις επιτροπές αυτές.
Επειδή όπως υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι, μπαίνουν στις επιτροπές εκπρόσωποι συλλόγων και επιμελητηρίων που δεν έχουν την ανάλογη παιδεία και δεν είναι γνώστες των αντικειμένων των επιτροπών διοικητικής επίλυσης.
Επειδή πρέπει η πολιτεία να διασφαλίζει την έυρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων επιτροπών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να αποσύρει τη σχετική διάταξη που αποκλείει το Οικονομικό Επιμελητήριο από τις επιτροπές διοικητικής επίλυσης πριν αρχίσει η συζήτηση του Σχεδίου Νόμου στη Βουλή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης