Αποκλεισμός σπουδαστών εσπερινών ΤΕΕ από τις Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

Αριθμός πρωτ: 8443
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός σπουδαστών εσπερινών ΤΕΕ από τις Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Ερώτησή μου 9025/22-3-05 για το σοβαρό αυτό θέματα επιβεβαιώθηκαν η ανησυχία και η αγωνία χιλιάδων σπουδαστών των εσπερινών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων της χώρας για περιθωριοποίηση και αποκλεισμό τους , αφού όπως αναφέρεται, μόνο οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου σπουδών ημερήσιου ΤΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.

Επειδή όπως είχα αναφέρει και τότε, με τη συγκεκριμένη τροπολογία αποκλείονται με βάναυσο τρόπο οι απόφοιτοι εσπερινών ΤΕΕ, με μόνη δικαιολογία τη διαφορά στα προγράμματα σπουδών μεταξύ ημερήσιων και εσπερινών που οδηγούν σε ελλιπή εφόδια των αποφοίτων για την εισαγωγή στις σχολές αυτές , τη στιγμή που η διαφορά στα προγράμματα σπουδών είναι μόλις οκτώ ώρες ανά μάθημα , γεγονός που δεν δικαιολογεί μιας τέτοιας έκτασης αποκλεισμό.

Επειδή οφείλει η Πολιτεία να αποκαταστήσει άμεσα την αδικία που η ίδια δημιούργησε με τον άδικο αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των ανθρώπων, που παράλληλα με τις δραστηριότητες τους δίνουν τον αγώνα για μόρφωση και ίσες ευκαιρίες στη εργασία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προβεί στην ουσιαστική και τυπική πλήρη εξίσωση των προγραμμάτων σπουδών ημερήσιων και εσπερινών ΤΕΕ αλλά και στην εν γένει ποιοτική αναβάθμισή τους, προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή στις σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας και των απόφοιτων των εσπερινών ΤΕΕ, αφού έχουν παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τα ημερήσια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης