Αποκλεισμός των συνταξιούχων του ΟΓΑ από την κάλυψη των εξόδων ενεργοποίησης δικαιωμάτων επιδοτήσεων

Αριθμός πρωτ: 3044
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός των συνταξιούχων του ΟΓΑ από την κάλυψη των εξόδων ενεργοποίησης δικαιωμάτων επιδοτήσεων.

Έντονα προβάλλεται εκ νέου από τον τοπικό τύπο (ΠΑΤΡΙΣ, 3/8/09) το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ σε σχέση με την κάλυψη του κόστους ενεργοποίησης των δικαιωμάτων τους στις Ενώσεις.
Η κυβέρνηση, μη θέλοντας να καλύψει το σύνολο των αγροτών, προσπαθεί να αποκλείσει πολλούς απ’αυτούς προφάσιζόμενη ότι το εισόδημα από τη σύνταξη του ΟΓΑ ακυρώνει την κατ’επάγγελμα απασχόληση.
Επειδή, η βασική σύνταξη του ΟΓΑ είναι ακόμα πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας, και σε καμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να αποτελεί λόγο αποκλεισμού σε σύγκριση με το τεκμαρτό εισόδημα από την γεωργία.
Επειδή, η σχετική απόφαση δημιουργεί σωρεία αδικιών σε βάρος φτωχών και ανήμπορων αγροτών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να τροποποιήσουν τη σχετική απόφαση ώστε να καλύπτει τουλάχιστον το σύνολο των κατ’επάγγελμα αγροτών, αφού σύμφωνα και με τα ισχύοντα στην Ε.Ε., η απασχόληση από μόνη της μπορεί να προσδιορίζει το κύριο επάγγελμα.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης