Αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσης του αγροτικού τομέα της χώρας μας

Αριθμός πρωτ: 15423
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσης του αγροτικού τομέα της χώρας μας.

Στην 911/11-7-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει ότι η κάθετη πτώση του αγροτικού εισοδήματος, η συρρίκνωση της παραγωγής, η αύξηση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και η πτώση των επενδύσεων, συνεπάγονται, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, την πρωτοφανή κρίση στον αγροτικό τομέα της χώρας μας.
Όπως είχε επισημανθεί, το αγροτικό εισόδημα παρουσίαζε συνεχή κάμψη, εξαιτίας της περιορισμένης αύξησης των τιμών σε σχέση με την σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση του κόστους παραγωγής, τη στιγμή που στην Ε.Ε. των 27, στο διάστημα της τετραετίας 2004-2007, αυτό αυξήθηκε.
Σημαντική όμως κάμψη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, σημειώνονταν και στην παραγωγή των περισσότερων αγροτικών προϊόντων, ως αποτέλεσμα της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής της μεταποίησης, αλλά και των άστοχων διαπραγματεύσεων.
Επειδή η μείωση της αξίας της αγροτικής παραγωγής αποτελεί πλέον μια θλιβερή πραγματικότητα.
Επειδή σημαντική επιδείνωση παρουσίασε και το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων τον περασμένο χρόνο.
Επειδή η ΠΑΣΕΓΕΣ υπογραμμίζει και τη συνεχή πτώση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, λαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά αποεπένδυσης.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στις επιβεβλημένες διαρθρωτικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα, ωστόσο τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Επειδή στην από 11-7-08/911 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα, δεν έχω λάβει καμιά απάντηση μέχρι σήμερα, ενώ τα προβλήματα, όχι μόνο παραμένουν αλλά διευρύνονται για τον αγροτικό πληθυσμό του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να ανακάμψει ο αγροτικός τομέας της χώρας και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πρωτοφανής κρίση που διέρχεται.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης