Αποτροπή εγκατάστασης νέων πυρηνικών σταθμών

Αριθμός πρωτ: 11748
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποτροπή εγκατάστασης νέων πυρηνικών σταθμών.

Στην εποχή μας που έχουν βελτιωθεί οι τεχνικές αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αέρας, ήλιος) ιδιαίτερα για τη χώρα μας και τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που τις έχουν σε πλήρη επάρκεια, η προσφυγή στην πυρηνική ενέργεια είναι εντελώς αδικαιολόγητη.
Επειδή όπως επισημαίνει το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις προσχηματικές επικλήσεις και τις επιδιώξεις πολλών χωρών στην -ήδη εύφλεκτη- περιοχή μας, να εγκαταστήσουν πυρηνικούς ενεργειακούς σταθμούς.
Επειδή πολλές οργανώσεις όπως, το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία κατά της Πυρηνικής και Βιομηχανικής απειλής και το διεθνές Δίκτυο Mediterranean No Nuclear Neighborhood MN3, αναγνωρίζουν τους κινδύνους από την αναβίωση της πυρηνικής ενέργειας ζητούν την παρέμβαση όλων για τα θέματα που αφορούν την πυρηνική απειλή.
Επειδή δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών και με την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων γι’ αυτό και καμιά ασφαλιστική εταιρεία δεν ασφαλίζει πυρηνικά εργοστάσια.
Επειδή είναι εύλογες οι ανησυχίες των κατοίκων της χώρας μας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθεται να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο εκφράζοντας την ανησυχία των κατοίκων της χώρας μας για να αποτραπεί η εγκατάσταση νέων πυρηνικών σταθμών στην περιοχή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης