Απόδοση ενιαίας ενίσχυσης στους Μπανανοπαραγωγούς

Αριθμός πρωτ: 9845
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόδοση ενιαίας ενίσχυσης στους Μπανανοπαραγωγούς.

Παρά το ότι με το νέο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης οι μπανανοπαραγωγοί της Κρήτης θα πάρουν πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με το παρελθόν, εν τούτοις ορισμένοι καλλιεργητές μπανάνας δεν έχουν πάρει ακόμη απολύτως τίποτα και ένα μεγάλο μέρος από τους μπανανοπαραγωγούς έχουν πάρει μόνο μέρος της ενιαίας ενίσχυσης.
Επειδή οι παραγωγοί έχουν τεράστιες ανάγκες που πρέπει να καλύψουν, ενώ τα χρήματα, σύμφωνα με δηλώσεις των αρμοδίων θα είχαν αποδοθεί ένα μήνα πριν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθενται να δώσει εντολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την άμεση απόδοση του συνόλου της ενιαίας ενίσχυσης σε όλους τους μπανανοπαραγωγούς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης