Απόδοση στους αγρότες των ποσών που μεταφέρονται από τις επιδοτήσεις στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Αριθμός πρωτ: 10623
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόδοση στους αγρότες των ποσών που μεταφέρονται από τις επιδοτήσεις στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Την απόδοση στους αγρότες των υψηλών ποσών που μεταφέρονται από τις επιδοτήσεις τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου, όπως προβλέπει η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις καλλιέργειές τους, έχει ζητήσει η ΠΑΣΕΓΕΣ.

Όπως υποστηρίζεται, δεν είναι δυνατό, τη στιγμή που οι αγρότες είναι οι βασικοί «αιμοδότες» της κοινοτικής συμμετοχής του Προγράμματος, με πόρους που φτάνουν το 25%, να μη διαπιστώνουν πού και πώς θα διατεθούν οι πόροι αυτοί, καθώς και σε ποιες περιοχές, όταν είναι υποχρεωτικό από τον οριζόντιο Κανονισμό της ΚΑΠ.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι εξαιρετικά μικρό το μέγεθος των πόρων που διατίθενται αφενός για την ποιότητα και εξωστρέφεια της αγροτικής παραγωγής και αφετέρου για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των αγροτών.

Επειδή ιδιαιτέρως όμως χαμηλά είναι και τα ποσά που διατίθενται για τα σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Επειδή όσον αφορά στις υποδομές, η ΠΑΣΕΓΕΣ επισημαίνει την ανάγκη επένδυσης πόρων για την εξοικονόμηση ύδατος, με υπόγεια δίκτυα και συστήματα άρδευσης.

Επειδή στην Ερώτησή μου 8146/7-3-2008 για το σοβαρό αυτό ζήτημα, δεν έχω λάβει καμιά απάντηση μέχερι τώρα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να αποδώσει στους αγρότες τα υψηλά ποσά που μεταφέρονται από τις επιδοτήσεις τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου, όπως προβλέπει η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις καλλιέργειές τους με καινοτομία και εξωστρέφεια, καθώς και αν προτίθεται να διαθέσει υψηλότερα ποσά τόσο για τα σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσο και για την ενημέρωση και εκπαίδευση των αγροτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης