Απόδοση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των θεσμοθετημένων πόρων που έχουν παρακρατηθεί

Αριθμός πρωτ: 8998
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόδοση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των θεσμοθετημένων πόρων που έχουν παρακρατηθεί.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την έντονη αγανάκτηση των Δημάρχων του Νομού Ηρακλείου για την πολιτική της Κυβέρνησης που στερεί τους θεσμοθετημένους πόρους που δικαιούνται, με αποτέλεσμα δεκάδες έργα να μην μπορούν να υλοποιηθούν και να καθηλώνεται η τοπική ανάπτυξη.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων έθεσε εκ νέου τα οικονομικά της αιτήματα, όπως τη φετινή διαφορά της ΣΑΤΑ κατά 141 εκατ. ευρώ, τα 44 εκατ. ευρώ που δεν αποδόθηκαν το 2007 στους ΟΤΑ, τη διαφορά των 120 εκατ. ευρώ από την αρμοδιότητα των βρεφονηπιακών σταθμών και των αθλητικών κέντρων, τα 125 εκατ. ευρώ που αφορούν στο νέο προσωπικό και τους σχολικούς φύλακες, τα 75 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι είναι το κόστος συντήρησης των δρόμων, τις δαπάνες για την πολιτική προστασία και τα 8 εκατ. ευρώ για τη Δημοτική Αστυνομία.
Επειδή 593 εκατ. ευρώ συνολικά εκτιμάται πως θα λείψουν από τα ταμεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επειδή οι Δήμαρχοι του Νομού Ηρακλείου είναι αποφασισμένοι να προβούν σε κινητοποιήσεις προκειμένου να διεκδικήσουν τους πόρους που δικαιούνται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα να καταβάλει στους δήμους του Νομού Ηρακλείου το σύνολο των θεσμοθετημένων πόρων που δικαιούνται, προκειμένου να μην καθηλώνεται η τοπική ανάπτυξη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ