Απόρριψη κτηνοτρόφων από την εξισωτική αποζημίωση του 2007

Αριθμός πρωτ: 8950
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόρριψη κτηνοτρόφων από την εξισωτική αποζημίωση του 2007.

Περίπου 1500 δικαιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν απορριφθεί από την εξισωτική αποζημίωση του 2007, και σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων αναφέρεται ως αιτία απόρριψης η δηλούμενη κατοικία στη φορολογική δήλωση εκτός της ζώνης παρέμβασης του μέτρου.
Επίσης, οι λόγοι απόρριψης από πλευράς Υπουργείου αφορούν περιπτώσεις δικαιούχων που είναι μεν κάτοικοι της ζώνης παρέμβασης του μέτρου αλλά δεν διαθέτουν το ελάχιστο όριο έκτασης 2 εκταρίων εντός των ορίων περιοχών παρέμβασης του μέτρου ένταξης.
Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου, με επιστολή του, ζητάει την ένταξη όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Κρήτης στο μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Κρήτη είναι ούτως ή άλλως μειονεκτική για την κτηνοτροφία και οι ζώνες που καθορίζουν τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές χρήζουν αναθεώρησης λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι αυτές καθορίστηκαν με το καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής δομής των Κοινοτήτων, ενώ σήμερα μετά την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση των Δήμων έχουν εκ των πραγμάτων διαφοροποιηθεί.
Επειδή αρκετοί κτηνοτρόφοι ενώ διατηρούν τις εκμεταλλεύσεις τους σε ορεινές περιοχές, επέλεξαν να κατοικούν σε πεδινότερες περιοχές, για λόγους καλύτερων συνθηκών διαβίωσης αλλά και ευκαιριών καλύτερης ποιότητας ζωής, μιας και οι αποστάσεις σε επίπεδο νομού Ηρακλείου είναι μικρές.
Επειδή ο περιορισμός της κτηνοτροφίας έχει γίνει εκ των πραγμάτων, καθώς οι βόρειες περιοχές του νομού έχουν αποκλειστεί λόγω του προσανατολισμού της οικονομίας στον τουρισμό και τον τριτογενή τομέα και επομένως δεν νοείται καμιά εξαίρεση από το μέτρο της εξισωτικής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενταχθούν οι απορριφθέντες κτηνοτρόφοι στο μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης του 2007, αλλά και ποιά μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να επανεξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των κτηνοτρόφων στο μέτρο, ώστε να μην παρατηρούνται αυτοί οι άδικοι αποκλεισμοί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης