Απόρριψη του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό από την WWF Ελλάς

Αριθμός πρωτ: 9087
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Απόρριψη του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό από την WWF Ελλάς

Την πλήρη αντίθεσή της στο Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον Τουρισμό εκφράζει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς. Προτάσσοντας την απουσία του Εθνικού Χωροταξικού, η WWF, απορρίπτει στο σύνολό του το Σχέδιο, επισημαίνοντας μια σειρά σημαντικών επιχειρημάτων, όπως την προωθούμενη διευκόλυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων, σε σχέση με τη διαμόρφωση συνθηκών για αειφόρο χωροταξική οργάνωση.
Επειδή, όπως αναφέρει η WWF, πουθενά δεν γίνεται μνεία για τις τουριστικά «κορεσμένες» περιοχές, στις οποίες θα πρέπει να προστατευθεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αντίθετα δίνεται προτεραιότητα στην εντατικοποίηση της τουριστικής εκμετάλλευσης του χώρου ακόμα και σε περιοχές τουριστικά ήδη ανεπτυγμένες
Επειδή η απουσία ρυθμίσεων για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων και του δραστικού περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης καθώς και η απουσία στρατηγικής μελέτης των επιπτώσεων είναι επίσης από τις σημαντικές παραλείψεις του Σχεδίου.
Επειδή, σύμφωνα με τη WWF, το Σχέδιο της ΚΥΑ περιλαμβάνει και μια σειρά επικίνδυνων περιβαλλοντικά ρυθμίσεων, όπως ο απαράδεκτος ορισμός ελάχιστης απόστασης τοποθέτησης κτισμάτων στα 50 μέτρα από την γραμμή αιγιαλού, στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, ο οποίος θα συντελέσει στη σοβαρή οικοδομική επιβάρυνση των παραλιακών ζωνών.
Επειδή με την 7669/7-5-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει πως το Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν είναι άμοιρο προβλημάτων και ενδεχομένως να λειτουργήσει ακόμη και σε βάρος της βιώσιμης ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού και του συμφέροντος του τόπου γενικότερα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν προτίθενται να λάβουν υπόψη τους τις απόψεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF σχετικά με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία συνθηκών για την αειφόρο χωροταξική οργάνωση και όχι την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης