Απόσυρση του προωθούμενου Σχεδίου Νόμου για τη Μεταφραστική Υπηρεσία και κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων ζητούν οι μεταφραστές – διερμηνείς

Αριθμός πρωτ: 309
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
3) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόσυρση του προωθούμενου Σχεδίου Νόμου για τη Μεταφραστική Υπηρεσία και κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων ζητούν οι μεταφραστές – διερμηνείς.

Με την 8446/13-3-08 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στα αιτήματα των μεταφραστών – διερμηνέων της χώρας, οι οποίοι διεκδικούν την αναγνώριση του επαγγέλματος και την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, καθώς οι ίδιοι, αν και πτυχιούχοι ελληνικών ή αλλοδαπών πανεπιστημίων, δεν έχουν δικαίωμα να μεταφράζουν ή να επικυρώνουν, δηλαδή δεν τους επιτρέπεται να ασκούν την επιστήμη που σπούδασαν.
Σήμερα, το Σώμα Επίλεκτων Μεταφραστών – Διερμηνέων καταγγέλλει το προωθούμενο Σχέδιο Νόμου, για το οποίο ουδέποτε ενημερώθηκαν αρμοδίως, ως έχοντες έννομο συμφέρον και όπως επανειλημμένα είχαν ζητήσει, αφού δεν λύει το χάος που επικρατεί, παρά περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, χαρακτηρίζοντάς το ως εξαιρετικά πρόχειρο και ως βεβιασμένη λύση.
Σύμφωνα με τους μεταφραστές – διερμηνείς, με το προωθούμενο Σχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων, παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, παρακωλύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός, δημιουργείται κλειστό επάγγελμα, ενώ δεν ορίζονται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, δηλαδή τα σχετικά πανεπιστημιακά πτυχία.
Οι μεταφραστές υποστηρίζουν πως το ΥΠΕΞ προβαίνει αναρμοδίως στην ίδρυση Σώματος Ορκωτών Μεταφραστών, κατά τις δικές του ανάγκες και πρότυπα, στελεχώνοντάς το μέσω αμφίβολων εξετάσεων, που θα επιφέρουν επιπρόσθετα έσοδα στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Επειδή οι μεταφραστές ζητούν την αναγνώριση των αυτονόητων δικαιωμάτων κάθε επιστήμονα και επαγγελματία μεταφραστή, καθώς και την αναγνώριση των ελληνικών και τουλάχιστον των ευρωπαϊκών διπλωμάτων των μεταφραστών – διερμηνέων.
Επειδή οι μεταφραστές επιφυλάσσονται για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός τους που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αφού δεν υπάρχει Ελληνική,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στην άμεση απόσυρση του προς ψήφιση Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΞ αναφορικά με τη Μεταφραστική Υπηρεσία, όπως ζητά το Σώμα Επίλεκτων Μεταφραστών – Διερμηνέων, καθώς και να προβούν στην άμεση ψήφιση άλλου Νόμου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου τους επί του περιεχομένου, που θα αναγνωρίζει και θα ρυθμίζει τα δικαιώματα των επιστημόνων μεταφραστών – διερμηνέων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης