Απόσυρση των προϊόντων με την επικίνδυνη χρωστική ουσία Ερυθρό 2G (Ε 128)

Αριθμός πρωτ: 1019
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/8/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ : Απόσυρση των προϊόντων με την επικίνδυνη χρωστική ουσία Ερυθρό 2G (Ε 128).

Μετά την έκδοση γνώμης από την επιστημονική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την επικινδυνότητα της χρωστικής ουσίας Ερυθρό 2G (Ε 128), στον ανθρώπινο οργανισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΚ) 884/2007 σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αναστολή της χρήσης του Ε128 (Ερυθρό 2G) ως χρωστικής τροφίμων.
Η λήψη επειγόντων μέτρων για την κατάργηση της χρήσης της συγκεκριμένης ουσίας στα τρόφιμα, η οποία έχει ενοχοποιηθεί ως καρκινογόνος, επιτάσσει και την άμεση απόσυρση των προϊόντων που την περιέχουν και βρίσκονται σε διαθεσιμότητα έως και σήμερα στην αγορά.
Επειδή σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΕΤ που προφασίζεται το άρθρο 2 του Κανονισμού για μεταβατικές περιόδους για να καλυφθούν τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά, δεν προβαίνει στη λήψη πρωτοβουλιών για την άμεση απόσυρση των προϊόντων με την επικίνδυνη ουσία, τη στιγμή που οι υπηρεσίες τροφίμων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ιρλανδία απαγόρευσαν τη χρήση της χρωστικής ουσίας νωρίτερα, ενεργώντας προληπτικά.
Επειδή σε άλλες χώρες όπως η Αγγλία οι υπηρεσίες τροφίμων, δρώντας προληπτικά άρχισαν έρευνα εάν υπάρχουν στην αγορά της τα προϊόντα με την επικίνδυνη χρωστική ουσία Ε128 μόλις δημοσιοποιήθηκε η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων (EFSA). και πριν ληφθεί η τελική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επειδή οι καταναλωτές της χώρας μας ανησυχούν και νιώθουν εντελώς απροστάτευτοι, αφού δεν μπορεί να τους προστατέψει η Πολιτεία που φέρει την κύρια ευθύνη για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει την πρωτοβουλία και να δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες τροφίμων της χώρας μας ώστε να προβούν στη λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την άμεση απόσυρση των προϊόντων που περιέχουν την επικίνδυνη χρωστική ουσία Ε128 (Ερυθρό 2G) για την υγεία των καταναλωτών, μετά τη σαφή γνωμοδότηση των επιστημόνων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων (EFSA), για την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης χρωστικής ουσίας και την έκδοση Κανονισμού για τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή της χρήσης της.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης