Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας για αναστολή κονδυλίων για την ψυχική υγεία

Αριθμός πρωτ: 13479
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας για αναστολή κονδυλίων για την ψυχική υγεία.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου είχα επισημάνει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την στήριξη των δομών ψυχικής υγείας στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα , αφού τα τελευταία χρόνια η απραξία και η αδράνεια της Κυβέρνησης στον ευαίσθητο αυτό τομέα οδηγούσαν στη σταδιακή απαξίωση του.
Σε συνέχεια της πρόσφατης Ερώτησής μου 12906/21-1-09, στην οποία αναφέρθηκα στην επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη όπου επεσήμαινε τη σταδιακή κατάρρευση του οράματος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στη χώρα μας και τον κίνδυνο της εγκατάλειψης του στόχου του προγράμματος «Ψυχαργώς», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρισκόμαστε σήμερα , δυστυχώς, στην επιβεβαίωση της αρνητικής αυτής εξέλιξης μετά από την απόφαση κόλαφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διακοπή της χρηματοδότησης στη χώρα μας.
Επειδή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη το μόνο το οποίο κάνει είναι να επιρρίπτει ευθύνες σε άλλους, ακόμα και στο Συνήγορο Υγείας, αντί να αναλογίζεται τις ευθύνες που του αναλογούν και να προβεί σε άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης του προβλήματος.
Επειδή στη χώρα μας λειτουργούν συνολικά πάνω από 410 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στις οποίες απασχολούνται 3.628 εργαζόμενοι, με σκοπό την αποασυλοποίηση , μέσω της παροχής υπηρεσιών υγείας και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και ποια μέτρα θα λάβει άμεσα προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση κόλαφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διακοπή των κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα μας, για την ψυχική υγεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης