Απώλεια δωρεάς αναμνηστικού υλικού από το Πολεμικό Μουσείο

Αριθμός πρωτ: 9275
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Απώλεια δωρεάς αναμνηστικού υλικού από το Πολεμικό Μουσείο

Σύμφωνα με την Νο 183/5-1-1998 Απόδειξη χρεώσεως και πρωτόκολλο παραλαβής, παραδόθηκαν στο Πολεμικό Μουσείο Αναμνηστικό Μετάλλιο (έγγραφο) του Μακεδονικού Αγώνα 1903-1909 του ιδιώτη Βρόντου ή Στεφανουδάκη Γεωργίου, πράγμα για το οποίο υπάρχει και βεβαίωση του Πολεμικού Μουσείου ότι η δωρεά έχει καταχωρηθεί με Αρ. Κώδικα /Β/19306. Σημειώνω ότι στο ίδιο πρωτόκολλο αναφέρονται και άλλα αντικείμενα.
Επειδή ο δωρητής, παρά τις προσπάθειές του δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τα αντικείμενα της δωρεάς του στο Πολεμικό Μουσείο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογες απορίες για την τύχη της δωρεάς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολές για τον εντοπισμό του πρωτοτύπου της δωρεάς που αναφέρεται στο προαναφερόμενο πρωτόκολλο παραλαβής, αλλά και για να υπάρξει η πρέπουσα προβολή του, ώστε να εξυπηρετηθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η δωρεά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης