Αρδευτικό έργο Δήμου Τεμένους

Αριθμός πρωτ: 10184
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αρδευτικό έργο Δήμου Τεμένους.

Ημιτελές παραμένει το αρδευτικό έργο του Δήμου Τεμένους εξαιτίας της μη πλήρους χρηματοδότησης του από τις Δημόσιες Επενδύσεις για την ολοκλήρωσή του.
Το έργο δημοπρατήθηκε με βάση εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ύψους 1.350.000 ευρώ και υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση το 2004, ύψους 1.000.415,65 ευρώ.
Το 2005 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 510.000 ευρώ με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος της σύμβασης να ανέρχεται στο 1.510.415,65 ευρώ κατά συνέπεια υπολείπονται 391.598,42 ευρώ για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, για το οποίο έχουν πληρωθεί 5 λογαριασμοί ύψους 1.045.800 ευρώ.
Επειδή είναι μεγάλη ανάγκη το έργο να ολοκληρωθεί, ιδιαίτερα αφού το υπολειπόμενο τμήμα αφορά αρδευτικά δίκτυα που θα αρδεύουν την αγροτική περιοχή των Δ.Δ. Προφήτη Ηλία και Αγίου Σύλλα, στα οποία ιδιαίτερα μετά την παρατεταμένη ξηρασία οι καλλιέργειες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.
Επειδή είναι αδιανόητο πέντε χρόνια μετά την έναρξη του έργου να μην έχει ολοκληρωθεί, ενώ θα μπορούσε εξαιτίας της μεγάλης ωφελιμότητας του να έχει ακόμη και αποσβεσθεί στο σύνολο του,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ Υπουργοί:
Αν προτίθενται να εγκρίνουν την συμπληρωματική πίστωση που απαιτείται, αλλά και το σύνολο της δαπάνης για τα δευτερεύοντα δίκτυα από τις Δημόσιες Επενδύσεις, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο για να εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε και ο οποίος έχει άμεση σχέση με την διατήρηση του Αγροτικού Τομέα σε μια τόσο δυναμική περιοχή.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης