Αρνητική για μια ακόμα φορά η διαφορά μεταξύ τιμών και κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ

Αριθμός πρωτ: 3777
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αρνητική για μια ακόμα φορά η διαφορά μεταξύ τιμών και κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2007 η διαφορά μεταξύ τιμών παραγωγού και κόστους παραγωγής στον αρνητικό τομέα είναι αρνητική.
Οι τιμές παραγωγού για το συγκεκριμένο διάστημα για γεωργούς και κτηνοτρόφους από την πώληση των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 10,6% σε σύγκριση με το προυγούμενο αντίστοιχο χρονικό διάστημα , ωστόσο το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 10,7%, με αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ τιμών και κόστους να διαμορφωθεί , για ακόμη μια φορά , αρνητικά, στο -0,1%.
Επειδή παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις τιμών, όπως για παράδειγμα στο ελαιόλαδο (-7,9%), στα βοοειδή (-1,8%) και στο αιγοπρόβειο κρέας (-1,3%), τη στιγμή που το κόστος παραγωγής αυξάνει σημαντικά στο αντίστοιχο διάστημα, όπως στις ζωοτροφές (+ 25,2%), στους σπόρους σποράς (+13,2%), στα λιπάσματα (+5,5%), τα γεωργικά φάρμακα (+5,1%) και στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση (+10,5%).
Επειδή παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου για το σοβαρό αυτό ζήτημα που αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Νομού Ηρακλείου αλλά και της χώρας γενικότερα, κανένα αποτέλεσμα δεν έχει σημειωθεί, παρά μόνο η βαθμιαία οικονομική εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσμού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στις λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης του αγροτικού τομέα της χώρας μας, αφού οι συνεχής μεγάλες αυξήσεις του κόστους παραγωγής, όπως πιστοποιείται από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, υπερκελίζει τις αυξήσεις των τιμών των προϊόντων και τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης του παραγόμενου προϊόντος από τον παραγωγό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ