Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα η υπερχρέωση των νοικοκυριών

Αριθμός πρωτ: 12952
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα η υπερχρέωση των νοικοκυριών.

Η αρνητική πρωτιά που κατέλαβε η χώρα μας σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους από το Κέντρο Μελέτης Ευρωπαϊκής Πολιτικής σχετικά με την υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών, καταδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την οικονομική εξαθλίωσή τους και την ανάγκη τους να ζουν με δανεικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα καταναλωτικά δάνεια στην Ελλάδα αποτελούν το 13,11% του ΑΕΠ, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αλλά ωστόσο ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο μέσος Έλληνας προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει οικονομικά.
Η υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών, όπως καταγράφεται από τα στοιχεία της έρευνας ανέρχεται περίπου στο 20% και μπορεί εύκολα να αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του προβλήματος όταν το 2006 τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 22,78% ενώ είχε ήδη σημειωθεί αύξηση 22,26% το 2005, δεδομένου ότι ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν αντίστοιχα 4,87% το 2006 και 6,60% το 2005.
Επειδή έχω επανειλημμένα θέσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα, που εκτός από τις τεράστιες οικονομικές του διαστάσεις αποτελεί και ένα οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα, αφού πολλοί πολίτες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα χρέη τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις των περιουσιακών τους στοιχείων, χωρίς ωστόσο η Κυβέρνηση να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα.
Επειδή η κατάσταση τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη, αφού το πρόβλημα σε συνδυασμό με την εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού, την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία αλλά και την τάση για άνοδο των επιτοκίων, δείχνει να γιγαντώνεται.
Επειδή πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που απαιτεί την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση του Υπουργείου και όχι την αδιαφορία που επιδεικνύει, καθώς τόσο με την 3170/11-12-07 όσο και με την 6389/14-2-08 και 10626/16-4-2008 Ερώτησή μου είχα επισημάνει το πρόβλημα χωρίς ωστόσο να λάβω απάντηση.
Επειδή αυτά τα στοιχεία βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας για την οικονομική εξαθλίωση και τον υπερδανεισμό των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς και την αδυναμία τους να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους οφειλές, τόσο για τα στεγαστικά όσο και για τα καταναλωτικά δάνεια, ενώ στην 6389/14-2-08 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα καμιά απάντηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών, η οποία με τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας ολοένα μεγαλώνει, με αποτέλεσμα πέραν του οικονομικού προβλήματος να υπάρχουν και τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις.
Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης