Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 12541
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Στην 10085/17-11-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν από τη μη λειτουργία του αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου το οποίο αποτελούσε «πνεύμονα ζωής» για τον εμπορικό κόσμο της πόλης, καθώς και πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων τουριστών.
Ωστόσο στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέρεται ότι: «Με το ΥΔΕΠΠ/Α/ΦΙV/4264/13-10-08 έγγραφο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών , τροποποίηση της πρότασης χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2008 (ΣΑΕ 014/3),προκειμένου να συμπεριληφθεί η αύξηση του προϋπολογισμού που αναφέρθηκε παραπάνω. Έτσι η εργολαβία του υποέργου 2: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες επισκευής-επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου» του έργου «Επισκευή-Επέκταση και εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου» έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό σύμφωνα με την προτελευταία (4η) τροποποίηση απόφαση ένταξης (1-9-08) 21.248.137,10 ευρώ. Από το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι 29-9-08 το ποσό 19.690.634,22 ευρώ (22η πιστοποίηση). Η φετινή πίστωση για την ΔΕΕΜΠΚ ήταν 7.413.779 ευρώ , από την οποία μέχρι στιγμής έχει απορροφηθεί το ποσό των 7.334.677,50 ευρώ Κατόπιν στις 10-10-08 δόθηκε από την ΥΔΕΠΠ προέγκριση στο αίτημα της ΔΕΕΜΠΚ για την παράταση της εργολαβίας μέχρι 30-11-08. Υποβλήθηκε νέα τροποποίηση ΤΔΕ στις 10-10-08 από την ΔΕΕΜΠΚ με νέα αύξηση του προϋπολογισμού της εργολαβίας σε 22.735.637,10 ευρώ για να συμπεριληφθεί ολόκληρη η αναθεώρηση σύμφωνα με τον τελευταίο ΑΠΕ , η οποία εγκρίθηκε με την 5η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης στις 4-11-08. Για την τελευταία αυτή αύξηση, θα πρέπει να εγκριθεί νέα τροποποίηση ΣΑΕ , με πρόταση που θα συνταχθεί εντός των ημερών από την Υπηρεσία προς την αρμόδια Διεύθυνση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2008».
Επειδή επί τρία χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου εξακολουθεί και παραμένει κλειστό, ενώ οι υποσχέσεις των εκάστοτε Υπουργών Πολιτισμού της Κυβέρνησης της Ν.Δ. περισσεύουν,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, όλες οι απαιτούμενες πιστώσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
2) Πότε ακριβώς αναμένεται να επαναλειτουργήσει το Μουσείο, καθώς η προ μηνός διαβεβαιώσεις του Υπουργού Πολιτισμού για ολοκλήρωση εντός του 2008 , διαψεύστηκαν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης