Αρχαιολογικό Μουσείο Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 909
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αρχαιολογικό Μουσείο Κρήτης.

Με έγγραφο του δημάρχου Ηρακλείου επισημαίνεται η καθυστέρηση στην εξόφληση λογαριασμών της αναδόχου εταιρείας κατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου η οποία πραγματοποίησε εργασίες στο μουσείο μετά από έγκριση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού γεγονός που έχει οδηγήσει στη διακοπή των εργασιών.
Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία, οι εργασίες για τις οποίες ζητεί την εξόφλησή τους, ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου του κεντρικού κτηρίου του μουσείου χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.
Επιπλέον στη περίπτωση της μη εξόφλησης της, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, υπάρχει ο ορατός κίνδυνος οικονομικής της καταστροφής, και για το λόγο αυτόν μπορεί να κινήσει ενέργειες επίσχεσης των δικαιωμάτων της σε περίπτωση που ανακύψει ανάγκη αποκατάστασης προβλημάτων στα λογισμικά λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Επειδή, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Ηρακλείου, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στο χρόνο αποπεράτωσης και λειτουργίας του Μουσείου υπάρχει δειγματοληπτικός τρόπος παρουσίασης των εκθεμάτων λόγω εξαιρετικά περιορισμένου χώρου.
Επειδή, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κρήτης αποτελεί τον πυρήνα της πνευματικής , πολιτιστικής και οικονομικής ζωής της πόλης αλλά και το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μετά το Μουσείο Αθηνών με μεγάλη συμβολή στην οικονομική ζωή της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:

Εάν προτίθεται το Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει στην εξόφληση των λογαριασμών της Εταιρείας, αλλά και να εξασφαλίσει τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις του έργου επισκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερες καθυστερήσεις στο χρόνο αποπεράτωσης και λειτουργίας του Μουσείου Ηρακλείου και να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που δημιουργούνται από τις καθυστερήσεις αυτές.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ