Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών

Αριθμός πρωτ: 14794
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών.

Όπως είναι γνωστό, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. ακύρωσε το πρόγραμμα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία των Κέντρων Εξέτασης-Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, το οποίο βασιζόταν σε προτάσεις ειδικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το σκεπτικό ότι θα υλοποιούσε άλλο σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο πέντε χρόνια μετά να έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα.
Στο μεταξύ, η Οδηγία 2003/59.ΕΚ που αφορά το παραπάνω θέμα δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο αλλά ούτε έχουν αρχίσει ακόμα οι διαδικασίες για τη χορήγηση στους οδηγούς Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΙ).
Επειδή ο καθορισμός νέων κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας του οδηγού, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας του οδηγού, είναι μεγάλη αναγκαιότητα για τη χώρα μας που δεν έχει καλύψει τους στόχους του προγράμματος οδικής ασφάλειας, και κάθε μέρα πληρώνουμε ως χώρα βαρύ φόρο αίματος

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να ενσωματώσει την Οδηγία 2003/59/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και πότε θα αρχίσουν οι διαδικασίες για τη χορήγηση στους οδηγούς Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης