Ασυμφωνία Υπουργείων για τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης λιμένα Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 12546
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Ασυμφωνία Υπουργείων για τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης λιμένα Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και τελευταία την 10969/21-4-08, έχω επισημάνει την έντονη αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου για την επεκτατική πολιτική που ακολουθεί ο ΟΛΗ ΑΕ, ο οποίος, όπως υπογραμμίζεται, βαφτίζει αυθαίρετα και παράνομα ως οικοδομήσιμες τις δημόσιες εκτάσεις που του έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά για λιμενικές εργασίες και, επί αυτών των εκτάσεων, επιζητά, με παράτυπες διαδικασίες πολεοδόμησης, να εγκρίνονται χρήσεις που αφορούν ουσιαστικά λειτουργίες πόλης (π.χ. εμπορικά, συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις αθλητισμού-αναψυχής, κατοικίες κλπ). και με συντελεστές δόμησης ιδιαίτερα υψηλούς, ενώ παράλληλα αναθέτει σε ιδιώτες με σύμβαση παραχώρησης τις συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις για 30 χρόνια.
Και στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης, το Υπουργείο Πολιτισμού επιμένει πως «Η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης του λιμένος Ηρακλείου, θα επανεξεταστεί μέσω διαδικασιών του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα ή Υπουργείου και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ωστόσο, όπως και η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, υιοθετούν τη θέση του ΟΛΗ, σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχει λόγος επανακαθορισμού και τροποποίηση της υφιστάμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Ηρακλείου, ενώ αναφέρεται πως τόσο ο καθορισμός των οικοδομικών τετραγώνων, όσο και οι όροι δόμησης σε αυτά, έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Επειδή η ασυμφωνία των Υπουργείων αποδεικνύει τις αμφισβητούμενες και αυθαίρετες διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί ο ΟΛΗ για την παραχώρηση των εκτάσεων του λιμένα Ηρακλείου σε ιδιωτικό όμιλο, εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου της Παλιάς Πόλης, περιλαμβάνουν αρχαιολογικά μνημεία που προστατεύονται από τον Αρχαιολογικό Νόμο, καθώς και δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το 1936 Σχέδιο Πόλης, δίχως μάλιστα την ενημέρωση, την έγκριση και τον έλεγχο των νόμιμων εκπροσώπων της πόλης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να επανεξετάσουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού παραχώρησης του λιμένα Ηρακλείου σε ιδιώτες για εκμετάλλευση τα επόμενα 30 χρόνια, στην οποία ο Δήμος έχει εντοπίσει σωρεία νομικών λαθών και αυθαιρεσίες.
2) Εάν προτίθενται να προβούν στον επανακαθορισμό των ορίων της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ηρακλείου, για τον οποίο συναινεί το Υπουργείο Πολιτισμού, στον χώρο που προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, προκειμένου ο ΟΛΗ να περιοριστεί στην έκταση που είναι απαραίτητη για λιμενικές εργασίες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης