Κοινή Ερώτηση: Ασυνεννοησία των Υπουργείων στο σοβαρό θέμα της καταστροφής του Κόλπου Δερματά

Αριθμός πρωτ: 7902
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
5) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Ασυνεννοησία των Υπουργείων στο σοβαρό θέμα της καταστροφής του Κόλπου Δερματά.

Στην απάντηση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην κοινή Ερώτηση 6818/16-4-2007, αναφέρεται ότι: «Η δημιουργία τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνας) στον κόλπο του Δερματά, στο Ηράκλειο Κρήτης προβλέφθηκε με το άρθρο 30, παρ. 5 του Νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α’/19-7-1993), πλην όμως η σχετική διάταξη, δεν έχει ενεργοποιηθεί».
Επίσης, στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, όπως τροποποιήθηκε με Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ισχύει (ΦΕΚ 696/Δ’ /8-7-2003), δεν αναφέρεται κάτι σχετικό με τη δημιουργία μαρίνας στην συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα, με το ΓΠΣ καθορίζεται ευρύτερη Ζώνη Προστασίας χώρων Ιστορικού Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Ενετικών τειχών, του εναλίου τείχους, του παλιού λιμανιού (Κούλε) και των Νεωρίων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο κόλπος του Δερματά (άρθρο 1, παρ. Θ, χάρτης Π-1.9, κλίμακας 1: 10.000).
Στις απαντήσεις, ωστόσο, τόσο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας όσο και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης υπάρχει σαφής αντίφαση, αφού η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται με τη συμμετοχή και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 30 του Νόμου 2160/93 για την κατασκευή του τουριστικού λιμένα στον όρμο Δερματά, αν και στην πράξη το άρθρο έχει καταργηθεί με το μεταγενέστερο ΓΠΣ.
Επειδή και με την απάντηση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επιβεβαιώνεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η ανησυχία των φορέων της πόλης για την καταστροφή του κόλπου Δερματά για την εξυπηρέτηση των οποιοδήποτε συμφερόντων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να σταματήσουν άμεσα τις ενέργειες για την εκμετάλλευση του κόλπου Δερματά προς την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ξένων συμφερόντων, και όχι προς την αξιοποίηση και την προστασία μιας ιστορικής σημασίας ζώνης του Νομού Ηρακλείου.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
Μάνος Φραγκιαδουλάκης
Στέλιος Ματζαπετάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Γιάννης Σκουλάς