Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

Αριθμός πρωτ: 5909
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για μη κατάλληλη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών περί ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.
Η Επιτροπή επισημαίνει οτι πρόκειται για τις απαιτήσεις που αφορούν τις εθνικές δραστηριότητες παρακολούθησης της συμμόρφωσης αερολιμένων και αερομεταφορών σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 2320/2002 και 1217/2003.
Επειδή η Επιτροπή καλεί τη χώρα μας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, διαφορετικά θα προχωρήσει σε παραπομπή του θέματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Επειδή είναι ανάγκη η πολιτεία να ελέγχει τακτικά όλους τους αερολιμένες ώστε να εξκασφαλίζεται ταχύς εντοπισμός και διόρθωση τυχόν ελλείψεων στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.
Επειδή ο αερολιμένας Ηρακλείου είναι ο δεύτερος σε κίνηση στη χώρα μας και ο πρώτος σε πτήσεις τσάρτερ και τα θέματα ασφαλείας απασχολούν το επιβατικό κοινό αλλά και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποιά μέτρα και με ποιό χρονοδιάγραμμα προτίθενται να πάρουν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και να αποφευχθεί η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης