Ασφαλτόστρωση του Δρόμου που συνδέει τους οικισμούς Παράνυμφοι – Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αστερουσίων

Αριθμός πρωτ: 13501
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ασφαλτόστρωση του Δρόμου που συνδέει τους οικισμούς Παράνυμφοι – Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αστερουσίων.

Με την 11114/23-4-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την ανάγκη εξασφάλισης πόρων προκειμένου να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος των 7,5 χλμ. που συνδέει τους οικισμούς Παράνυμφοι – Τρεις Εκκλησιές, ο οποίος είναι ο μοναδικός παραθεριστικός οικισμός σε όλη τη νότια Κρήτη που δεν συνδέεται με ασφαλτοστρωμένο δρόμο τουλάχιστον με έναν άλλο οικισμό.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης αναφέρεται πως «μέχρι σήμερα δεν έχει προταθεί από το Δήμο Αστερουσίων για ένταξη κανένα έργο οδοποιίας, όπως και το υπό Ερώτηση, το οποίο σύμφωνα και με τις προτεραιότητές του μπορεί να προτείνει εντός της δικαιούμενης κατανομής του, με κατάλληλη τροποποίηση του προγράμματος».
Ωστόσο αυτό δεν αληθεύει, καθώς ο Δήμος Αστερουσίων έχει ενεργοποιηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις για την εξασφάλιση πόρων, όπως με το 2877/13-3-08 έγγραφό του προς την Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ασφαλτοστρωθεί ο εν λόγω δρόμος, ενώ και η Περιφέρεια Κρήτης με το έγγραφό της 1271/19-3-2008 προς το Υπουργείο Εσωτερικών έχει υποβάλει αίτημα για χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για εργασίες ασφαλτόστρωσής του τμήματος Παράνυμφοι – Τρεις Εκκλησιές.
Επειδή τόσο οι φορείς της περιοχής όσο και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας έχει απογοητευτεί πλήρως από την αντιμετώπιση του Υπουργείου Εσωτερικών σε αυτό το μείζονος σημασίας δίκαιο αίτημά τους.
Επειδή ο μετακινούμενος καθημερινά μεγάλος αριθμός κατοίκων της περιοχής και επισκεπτών ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, εκτός από την ταλαιπωρία που υφίστανται, αντιμετωπίζουν και την επικινδυνότητα του δρόμου.
Επειδή η εύκολη πρόσβαση στην περιοχή θα συμβάλει στην παραπέρα ανάπτυξή της αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εγκρίνει τουλάχιστον την αιτηθείσα χρηματοδότηση από το 20% των πόρων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» ή να προβεί στην έγκριση του αναγκαίου ποσού από οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό, ώστε να αρχίσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης το συντομότερο δυνατό του δρόμου που συνδέει τους οικισμούς Παράνυμφοι – Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αστερουσίων .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης