Αύξηση ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αριθμός πρωτ: 234
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αύξηση ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η εκτίναξη του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού στα 7,92 δις ευρώ κατά το πρώτο επτάμηνο του 2007 καταδεικνύει απερίφραστα από τη μια την ανικανότητα της Κυβέρνησης για ορθή δημοσιονομική διαχείριση και από την άλλη ενισχύει τον φόβο και την ανασφάλεια για ανεξέλεγκτες εξελίξεις.
Η αύξηση του ελλείμματος κατά 30,1% μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους καθιστά σαφές ότι, τόσο η υπέρβαση των δαπανών όσο και η υστέρηση εσόδων από τους λανθασμένους χειρισμούς της Κυβέρνησης εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρούς κλυδωνισμούς στην οικονομία της χώρας μας, με αποτέλεσμα την διαμόρφωση αρνητικής συγκυρίας για τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.
Επειδή η εκτίναξη του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού, στα 7,92 δις ευρώ κατά το πρώτο επτάμηνο του 2007 δεν είναι συγκυριακή, όπως προσπαθεί να δικαιολογήσει η Κυβέρνηση την ανικανότητά της για ορθολογική διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.
Επειδή ο κίνδυνος για τη μη υλοποίηση του προϋπολογισμού είναι πλέον άμεσος και ορατός και απαιτείται λήψη άμεσων μέτρων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να υπάρξει συγκράτηση της εκτόξευσης του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να μπορεί να γίνει ορθολογικότερη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της χώρας, αφού τα αποτελέσματα του πρώτου επταμήνου του 2007 είναι άκρως ανησυχητικά και δυσοίωνα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ