Αύξηση καταγγελιών για τις τουριστικές υπηρεσίες

Αριθμός πρωτ: 3323
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αύξηση καταγγελιών για τις τουριστικές υπηρεσίες.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν φέτος οι καταγγελίες καταναλωτών που αφορούν στις τουριστικές υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), από την 1η Ιουλίου μέχρι και το Δεκαπενταύγουστο του 2009 οι καταγγελίες των καταναλωτών σημείωσαν αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι.
Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν στα ξενοδοχεία αφού καταγγέλθηκαν παραβιάσεις του νόμου τόσο σε θέματα που αφορούν στις κτιριακές υποδομές αλλά και των παρεχομένων υπηρεσιών και των τιμολογίων των ξενοδοχείων. Ακολουθούν οι καταγγελίες για τα αεροπορικά ταξίδια όπου καταγγέλθηκαν αυθαίρετες ακυρώσεις πτήσεων, καθυστερήσεις, απώλειες αποσκευών αλλά και παράπονα που σχετίζονται με τις τιμές των εισιτηρίων. Καταγγελίες έγιναν και για τα οργανωμένα ταξίδια αλλά και για την ακτοπλοΐα και τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
Στην ανακοίνωση του ΚΕΠΚΑ σημειώνεται η μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης για την ανυπαρξία ουσιαστικού ελέγχου όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων στο τουρισμό και την επιβολή προστίμων στους τυχόν παραβάτες.
Επειδή, η ύπαρξη καταγγελιών και παραπόνων από τους καταναλωτές για θέματα που αφορούν στις τουριστικές υπηρεσίες συμβάλλουν στη δημιουργία αρνητικής εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό με αποτέλεσμα τη μείωση του τουρισμού και τη δραστική μείωση των εσόδων τα οποία προέρχονται από αυτόν, που ως γνωστόν αποτελεί τη κύρια πηγή εσόδων της χώρας.
Επειδή, η αύξηση των καταγγελιών είναι αποτέλεσμα της ανυπαρξίας ελέγχου από την κυβέρνηση στις εμπλεκόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τον έλεγχο και επιβολή κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καταγγελίες και παράπονα καταναλωτών τα οποία αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό με δυσμενείς συνέπειες για τον τουρισμό της χώρας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης