Αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ στο Νομό Ηρακλείου και επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων

Αριθμός πρωτ: 9927
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ στο Νομό Ηρακλείου και επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων.

Την αύξηση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ τόσο στο γενικό πληθυσμό της Κρήτης όσο και ειδικότερα στο Νομό Ηρακλείου καταδεικνύουν τα στοιχεία των σχετικών επιδημιολογικών μελετών που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ, το ΠΑΓΝΗ και το Σύλλογο Στήριξης Εξαρτημένων από το αλκοόλ Ατόμων «Η Επιστροφή».
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται μεταξύ των γυναικών, των νέων αλλά και των κοινωνικά μειονεκτούντων, κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες αποτελούν τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Επειδή είναι ευθύνη της Πολιτείας να πάρει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα αρχικά για την πρόληψη και μετά για τον περιορισμό της εκτεταμένης κατανάλωσης αλκοόλ, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιών 14-21, στις οποίες το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις.
Επειδή, όπως έχω επανειλημμένα με Ερωτήσεις μου επισημάνει, είναι ανάγκη να ενισχυθεί στη χώρα μας τόσο η έρευνα και η παρακολούθηση όσο και η αξιολόγηση του φαινομένου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κατανάλωσης αλκοόλ τόσο στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη όσο και στην χώρα μας γενικά, και ιδιαίτερα στις εφηβικές ηλικίες, καθώς και αν προτίθεται να προβεί στη διάθεση επαρκών κονδυλίων προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η αξιολόγηση του φαινομένου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης