Αύξηση ποσοστού μείωσης φοιτητικού εισιτηρίου και ανάγκη επιχορήγησης αστικών συγκοινωνιών από την πολιτεία

Αριθμός πρωτ: 3395
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αύξηση ποσοστού μείωσης φοιτητικού εισιτηρίου και ανάγκη επιχορήγησης αστικών συγκοινωνιών από την πολιτεία.

Για τα μεγάλα χρηματικά ποσά που αναγκάζονται να ξοδεύουν μηνιαίως οι φοιτητές του Ηρακλείου προκειμένου να μετακινηθούν διαμαρτύρεται η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Ηρακλείου, κάνοντας παράλληλα λόγο για έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που να διασφαλίζει την ευνοϊκότερη μεταχείριση γενικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από τις αστικές συγκοινωνίες σε πολλές περιφερειακές πόλεις της Ελλάδας.
Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 99/1990 (ΦΕΚ 109/Α/23-8-1990), καταργήθηκαν τα πάσης φύσεως ελευθέρας και μειωμένης τιμής εισιτήρια στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, εκτός των αναπήρων, των πολυτέκνων, των μαθητών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και των φοιτητών και των σπουδαστών, οι οποίοι πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο κατά 25%. Με δε τις διατάξεις της με αριθμό Β-72300/6208/16-12-2004 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αναπροσαρμόστηκαν τα κόμιστρα των ΚΤΕΛ, όπως αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, με την έκδοση των προβλεπόμενων νομαρχιακών αποφάσεων.
Οι φοιτητές του Ηρακλείου αγανακτούν, δεδομένου του συνεχώς αυξανόμενου κόστους ζωής, αφού το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, σχετικά με τη σίτιση, τη στέγαση κτλ, να μην μπορούν να ανταποκριθούν και στο υψηλό κόστος των καθημερινών μεταφορών τους.
Επειδή, όπως υπογραμμίζουν οι φοιτητές, η πολιτεία θα έπρεπε αφενός να επιχορηγήσει τις αστικές συγκοινωνίες στις επαρχιακές πόλεις όπως το Ηράκλειο, και όχι μόνο στην Αττική, ούτως ώστε να μειωθεί το εισιτήριο, και αφετέρου να αυξηθεί το ποσοστό μείωσης του φοιτητικού εισιτηρίου από 25% στο 50%,
Επειδή, όπως έχω τονίσει και σε παλαιότερες ερωτήσεις μου, η επιδότηση του εισιτηρίου των αστικών ΚΤΕΛ στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας συνιστά απαραίτητο, με τα σημερινά δεδομένα, μέτρο κοινωνικής πολιτικής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα των φοιτητών του Ηρακλείου αλλά και των υπολοίπων φοιτητών και κατοίκων των πόλεων της περιφέρειας για επιδότηση του εισιτήριου των αστικών συγκοινωνιών, που παραμένει κατά πολύ ακριβότερο από αυτό της Αθήνας, καθώς και αν προτίθεται να προβεί στη μείωση του φοιτητικού εισιτηρίου στο 50% της τιμής του ολόκληρου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ