Αύξηση της ανεργίας και υψηλό ποσοστό στις γυναίκες

Αριθμός πρωτ: 4600
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αύξηση της ανεργίας και υψηλό ποσοστό στις γυναίκες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), η ανεργία αυξήθηκε κατά 0,2% στο 7,9% του εργατικού δυναμικού τον Οκτώβριο έναντι στο 7,7% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Συγκεκριμένα οι άνεργοι ανήλθαν σε 387.743 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε επίσης σε 4.282.192 άτομα. Στους άνδρες η ανεργία αυξήθηκε στο 4,7% ενώ οξύ παραμένει το πρόβλημα στις γυναίκες αφού το ποσοστό βρίσκεται σε υπερδιπλάσια επίπεδα στο 12,4%.
Επειδή επιβάλλεται η Κυβέρνηση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία θα πρέπει να έχουν στόχο και σκοπό τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας, ιδιαίτερα σε κοινωνικές ομάδες , όπως είναι οι γυναίκες που χρειάζονται πέρα των θέσεων εργασίες που θα δημιουργηθούν να υπάρχουν και οι αντίστοιχες υποστηρικτικές δομές, όπως είναι οι φύλαξη των παιδιών κ.τ.λ.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία, σε ότι αφορά τη γεωγραφική κατανομή της ανεργίας, υπήρξε αύξηση του ποσοστού ανεργίας, έστω και οριακά, ακόμη και στην Κρήτη που παρουσιάζει τα μικρότερα ποσοστά με αποτέλεσμα να εντείνεται η ανησυχία για το μέλλον,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να μειωθεί η ανεργία στη χώρα μας και ιδιαίτερα στις γυναίκες, η οποία παρουσίασε αύξηση κατά το τελευταίο έτος, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ