Αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση του αγροτικού εισοδήματος

Αριθμός πρωτ: 4903
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση του αγροτικού εισοδήματος.

Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, της ενέργειας, των ζωοτροφών, των σπόρων και του πολλαπλασιαστικού υλικού, οδηγούν στην αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αύξηση του κόστους των εισροών κατά 10% φέτος, κατά μέσο όρο, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του καθαρού (αποπληθωρισμένου) αγροτικού εισοδήματος.
Επειδή στη χώρα μας η αύξηση του κόστους παραγωγής ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε., όπως έχω επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και η συρρίκνωση του εισοδήματος των παραγωγών στο Νομό Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα είναι μεγάλη.
Επειδή το κόστος των εισροών αντιπροσώπευε περίπου το 64% του συνολικού κόστους της γεωργικής παραγωγής στην Ε.Ε. των «27» το 2007 και με δεδομένη τη συνεχή αυξητική του τάση, ιδιαίτερα στη χώρα μας, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του εισοδήματος.
Επειδή, όπως επισημαίνεται, η αύξηση του κόστους της αγροτικής παραγωγής θα πρέπει να μετακυλιστεί στις τιμές των γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να διατηρηθεί η αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός :
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της συνεχούς αύξησης του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα, η οποία οδηγεί σε μείωση του αγροτικού εισοδήματος, αλλά και για να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι καταναλωτές από τη μετακύλιση του κόστους στις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης