Αύξηση του ποσού επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο των αγροτών

Αριθμός πρωτ: 4292
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αύξηση του ποσού επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο των αγροτών.

Στην 2386/23-11-07 Ερώτηση μου σχετικά με την ανάγκη αύξησης του ποσού επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο των αγροτών, στην οποία δεν έλαβα απάντηση, το συνερωτόμενο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην απάντησή του υποστηρίζει ότι «αναφορικά με την προτεινόμενη από την ΠΑΣΕΓΕΣ πρόταση για επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται από τους αγρότες, σας γνωρίζουμε ότι το ως άνω θέμα εξετάζεται από κοινού με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια της εξομοίωσης των συντελεστών Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης».
Όπως τόνιζα και στην υπ’ αρ. 664/24-7-07 Ερώτησή μου, η οποία επίσης δεν απαντήθηκε, αξίζει να προσεχτούν ιδιαίτερα οι προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για τροποποίηση της φορολογίας του αγροτικού τομέα, με σκοπό τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
Μεταξύ αυτών, σημαντική είναι η πρόταση για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης που καταναλώνουν οι αγρότες για τις αγροτικές τους εργασίες, ενόψει της διαπραγμάτευσης για την ενοποίηση του ΕΦΚ σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ωστόσο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται να υποτιμά τις ανάγκες των αγροτών σε πετρέλαιο κίνησης, όπως δείχνει η πρότασή του με βάση την οποία οι ποσότητες που απαιτούνται υπολογίζονται σε 380 εκατομμύρια λίτρα. Η συνέπεια είναι να προσδιορίζεται ως σημαντικά μειωμένος ο επιστρεφόμενος φόρος.
Σύμφωνα με μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ ωστόσο, για το σύνολο των 28 εκατομμυρίων καλλιεργούμενων στρεμμάτων οι ανάγκες σε πετρέλαιο είναι σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που υπολογίζει το Υπουργείο, και ανέρχονται τουλάχιστον σε 513 εκατομμύρια λίτρα.
Επειδή με βάση την ΠΑΣΕΓΕΣ υπάρχει σημαντική απόκλιση, άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου από αυτήν που υποδεικνύει το Υπουργείο και απαιτείται αναπροσαρμογή του προς τα πάνω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για την εξομοίωση των συντελεστών Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να προχωρήσει, η προτεινόμενη από την ΠΑΣΕΓΕΣ αναπροσαρμογή της αναγκαίας ποσότητας πετρελαίου κίνησης για χρήση από τους αγρότες, την οποία υπολογίζουν σημαντικά χαμηλότερη από την πραγματική, ώστε να υπάρξει και ανάλογη αύξηση στο ποσό της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης