Αύξηση των δασκάλων στα ειδικά σχολεία

Αριθμός πρωτ: 18
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αύξηση των δασκάλων στα ειδικά σχολεία.

Ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζουν τα ειδικά σχολεία της χώρας τα οποία αδυνατούν να απορροφήσουν τη ζήτηση που υπάρχει με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μένουν εκτός των σχολείων αυτών.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο κέντρο και την περιφέρεια που δεν καλύπτεται ούτε το 1/3 των αναγκών. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι των σχολείων αλλά και οι γονείς, μια σειρά ειδικότητες εκπαιδευτικών καλύπτονται με αποσπάσεις που γίνονται πάντα με καθυστέρηση.
Επειδή τα παιδιά με προβλήματα που ζητούν να φοιτήσουν στα ειδικά σχολεία δεν έχουν άλλη επιλογή και συνήθως οι ανάγκες υπερβαίνουν κατά πολύ τις θέσεις που προσφέρονται.
Επειδή τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν αποτελούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας αλλά έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους έλληνες πολίτες,
Επειδή οι ελλείψεις στα ειδικά σχολεία δημιουργούν τεράστια προβλήματα τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να αυξήσει τους εκπαιδευτικούς στα ειδικά σχολεία προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν την ζήτηση που υπάρχει από παιδιά με αναπηρία για να σταματήσει η μεγάλη ταλαιπωρία των παιδιών αυτών αλλά και των οικογενειών τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης