Βασικοί άξονες Οινοτουρισμού

Αριθμός πρωτ: 11119
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Βασικοί άξονες Οινοτουρισμού.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Οίνου και Αμπέλου (ΕΔΟΟΑ), ενόψει του πρώτου πανελληνίου συνεδρίου για τον οινοτουρισμό, καθόρισε πέντε βασικούς άξονες-προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των «Δρόμων του Κρασιού» και τη βιώσιμη λειτουργία του θεσμού του οινοτουρισμού στη χώρα μας.
Οι πέντε ομάδες εργασίες που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό εξετάζουν διεξοδικά τα ζητήματα που αφορούν τον «Οινοτουρισμό και το Περιβάλλον-Προστασία και Ανάδειξη Αμπελοοινικού τοπίου», τον «Οινοτουρισμό και τον Πολιτισμό», τον «Οινοτουρισμό και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τον «Οινοτουρισμό και τον Ευρύτερο Τουριστικό ιστό» καθώς και τον «Οινοτουρισμό και την Επικοινωνία».
Επειδή, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες και οι ειδικοί που συμμετέχουν, ζητήματα όπως η διαχρονική αξία του ελληνικού αμπελώνα σε σχέση με το περιβάλλον και τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και η συμβολή του οινοτουρισμού ως πρόταση βιώσιμης ανάπτυξης και προοπτική διασφάλισης και ανάδειξης του τοπίου και της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι ιδιαίτερης σημασίας τόσο για την οικονομία του τόπου αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.
Επειδή θέματα όπως η εκπόνηση εθνικού αμπελοοινικού σχεδιασμού, στον οποίο να εντάσσεται και ο οινοτουρισμός, η διαδικασία προσδιορισμού χρήσης γης και ο χωροταξικός σχεδιασμός, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Επειδή υπάρχει η ανάγκη θεσμοθέτησης με δικλίδες ποιότητας του οινοτουρισμού από την πολιτεία, πριν η αγορά και ο ανταγωνισμός στρεβλώσουν μια πολλά υποσχόμενη δραστηριότητα και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Ηρακλείου, της Κρήτης, αλλά και της χώρας γενικότερα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να υλοποιηθούν οι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του οινοτουρισμού στη χώρα μας, όπως καθορίζονται από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Οίνου και Αμπέλου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης