Βελτίωση οδικού δικτύου από το Δέλτα ως τον Κόκκινο Πύργο Δήμου Τυμπακίου

Αριθμός πρωτ: 13787
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Βελτίωση οδικού δικτύου από το Δέλτα ως τον Κόκκινο Πύργο Δήμου Τυμπακίου.

Την ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση τμήματος του οδικού δικτύου του Τυμπακίου, και συγκεκριμένα από το Δέλτα έως τον Κόκκινο Πύργο, επισημαίνει ο Δήμος Τυμπακίου.
Η έλλειψη φωτισμού, η στενότητα του οδικού δικτύου, η ύπαρξη επικίνδυνης στροφής κλπ., έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση συχνών τροχαίων δυστυχημάτων και τον τραυματισμό ή ακόμη και το θάνατο αθώων πολιτών, αναδεικνύοντας την επιτακτική πλέον ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο τμήμα.
Επειδή, παρά το ότι ο Δήμος Τυμπακίου έχει υποβάλει αιτήματα, μεταξύ άλλων, και για την ανάγκη επέκτασης του φωτισμού από το Δέλτα έως τον Κόκκινο Πύργο, εν τούτοις μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Επειδή η διασταύρωση αυτή είναι τμήμα του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να δώσουν εντολή και να διαθέσουν τα ανάλογα κονδύλια, προκειμένου να πραγματοποιηθούν άμεσα, στο συγκεκριμένο επικίνδυνο τμήμα του οδικού δικτύου από το Δέλτα ως τον Κόκκινο Πύργο του Δήμου Τυμπακίου, όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, με στόχο την πρόληψη των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης