Βελτίωση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση του Ελληνικού Σχολείου

Αριθμός πρωτ: 2969
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Βελτίωση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση του Ελληνικού Σχολείου.

Αλγεινές εντυπώσεις για το Ελληνικό Σχολείο προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε από τον ΟΟΣΑ το 2006 και δημοσιεύονται στον αθηναϊκό Τύπο, τα οποία εμφανίζουν άκρως απογοητευτικές τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών της χώρας.
Συγκεκριμένα, τα ελληνικά σχολεία καταλαμβάνουν, την 36η θέση στην κατανόηση κειμένου, την 38η στις Φυσικές Επιστήμες και την 39η στα Μαθηματικά, ανάμεσα σε 57 χώρες, οι οποίες κατέχουν περίπου το 90% της παγκόσμιας οικονομίας και συνδέουν άμεσα την οικονομική τους ανάπτυξη με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Επειδή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Επειδή όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, η έλλειψη μέτρων στήριξης των μαθητών που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, όπως η αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία και η στελέχωση των σχολείων με προσωπικό από την αρχή της χρονιάς, είναι θέματα αυτονόητα για άλλες χώρες ενώ στη δική μας παραμένουν άλυτα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις των μαθητών αλλά και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος ούτως ώστε αφενός να σταματήσει η απαξίωση του ελληνικού σχολείου και αφετέρου να μην είναι η Ελλάδα ουραγός σε θέματα εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ