Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στα Άτομα με Αναπηρία

Αριθμός πρωτ: 714
Ημερομηνία: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στα Άτομα με Αναπηρία.

Σύμφωνα με υπόμνημα της Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία άμεση προτεραιότητα της Πολιτείας, πρέπει και οφείλει να είναι η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων και κοινωνικά ευάλωτων πολιτών της χώρας, ιδιαίτερα στους τομείς της πρόνοιας και της υγείας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως η πρόσληψη επιστημονικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική λειτουργία όλων των προνοιακών μονάδων και των νοσοκομείων της χώρας, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υγείας, η διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των ΑμεΑ ακόμα και των πιο απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υπηρεσίες υγείας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις που είναι συχνοί και καθημερινοί χρήστες του δημόσιου συστήματος υγείας.
Επειδή όχι μόνο δεν έχουν γίνει βήματα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ΑμεΑ, αλλά και η ανεπαρκής στελέχωση τόσο των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας όσο και των υπηρεσιών υγείας δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στη λήψη μέτρων για την ενίσχυση του τομέα πρόνοιας και υγείας για τα Άτομα με Αναπηρία, καθώς και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ