Βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια

Αριθμός πρωτ: 3269
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Οργανισμού Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, οι προοπτικές που διαμορφώνονται από το νέο κοινοτικό κανονισμό 710/2009 για τη βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια είναι σημαντικές και θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στις ελληνικές ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες.
Επειδή η επέκταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα καλύπτει πλέον και την βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια και την παραγωγή φυκιών δίνει τις εγγυήσεις για την παραγωγή ασφαλών και ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας προϊόντων, με τις διασφαλίσεις για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
Επειδή η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιχθυοκαλλιέργεια και με το νέο θεσμικό πλαίσιο ανοίγονται σημαντικές προοπτικές στο διεθνή ανταγωνισμό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να επισπευσθούν οι ενέργειες προκειμένου να το εκμεταλλευτεί κατά το καλύτερο δυνατό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα ο νέος κοινοτικός κανονισμός 710/2009 για τη βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης