Βιολογικός Καθαρισμός Αβδού – Γωνιών Δήμου Χερσονήσου

Αριθμός πρωτ: 6819
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Βιολογικός Καθαρισμός Αβδού – Γωνιών Δήμου Χερσονήσου.

Η μεγάλη ανάγκη δημιουργίας Βιολογικού Καθαρισμού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αβδού και Γωνιών γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μετά την έναρξη κατασκευής του φράγματος Αποσελέμη, στο οποίο εκ των πραγμάτων θα καταλήγουν τα λύματα των δύο οικισμών.
Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος Βιολογικός Καθαρισμός θα έπρεπε να είναι παράπλευρο έργο του Φράγματος Αποσελέμη και να προηγηθεί της κατασκευής του για την προστασία του ίδιου του Φράγματος.
Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο είναι καθοριστικής σημασίας για τους δύο οικισμούς, γιατί αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπλαση των οικισμών και οι κάτοικοι αδημονούν γι’ αυτή την εξέλιξη.
Επειδή η Δημοτική Αρχή έχει εντάξει σε προγράμματα τα δίκτυα αποχέτευσης που σύντομα θα υλοποιηθούν.
Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή έχει έντονη τουριστική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαιότητα, η δε σημερινή κατάσταση πρέπει το συντομότερο να αλλάξει και για λόγους δημόσιας υγείας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να εντάξουν το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού στα παράπλευρα έργα του Φράγματος Αποσελέμη και πότε πρόκειται να αρχίσει η κατασκευή του, με δεδομένο ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από το Φράγμα για την αποτροπή μόλυνσής του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης