Βιολογικός καθαρισμός των Γουβών

Αριθμός πρωτ: 4950
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Βιολογικός καθαρισμός των Γουβών.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Γουβών είναι για την παρούσα Κυβέρνηση ένα έργο το οποίο τελικά, απ’ ότι διαφαίνεται δεν επιθυμεί να εντάξει σε κανένα πρόγραμμα.
Στις απαντήσεις σε σχετικές Ερωτήσεις μου από το 2004 μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση ακολουθεί μια παραπλανητική τακτική, προκειμένου να αποφύγει την ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα, και αφού στην αρχή εξηγούσε γιατί δεν μπορούσε να ενταχθεί στην 1η προκήρυξη του ΕΠΠΕΡ, στη συνέχεια επέρριπτε ευθύνες στους φορείς υλοποίησης γιατί δεν έκαναν αίτηση στην 3η προκήρυξη του ίδιου προγράμματος.
Όσον αφορά την ένταξη στο Ταμείο Συνοχής που είχε υποδείξει στη Βουλή ο αρμόδιος Υφυπουργός στις 25/1/2005 σε σχετική Ερώτησή μου, παρ’ όλο που υποβλήθηκαν οι μελέτες καμιά εξέλιξη δεν υπάρχει και σύμφωνα με πληροφορίες ο φάκελος ούτε καν απεστάλη στην Ε.Ε.
Επειδή ο Βιολογικός Καθαρισμός των Γουβών αποτελεί πρώτης προτεραιότητας υποδομή σε μια περιοχή με ραγδαία τουριστική ανάπτυξη, η οποία υποβαθμίζεται καθημερινά από την έλλειψη υποδομών προστασίας του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα του θαλάσσιου που αποτελεί τον πόλο έλξης των τουριστών στη Βόρεια παραλιακή ζώνη του νομού Ηρακλείου.
Επειδή κάθε παραπέρα καθυστέρηση ακυρώνει όλες τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Γουβών του νομού Ηρακλείου και της τοπικής κοινωνίας για ανάπτυξη της περιοχής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται, και πότε, να εντάξουν το συγκεκριμένο έργο σε κάποιο πρόγραμμα της Ε.Ε. ή να το χρηματοδοτήσουν με εθνικούς πόρους, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν για να καλυφθούν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες μιας περιοχής με ραγδαία ανάπτυξη, που όμως διατρέχει τον κίνδυνο να υποβαθμιστεί, αν δεν υπάρξουν το συντομότερο οι αναγκαίες υποδομές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης