Βυζαντινό Κάστρο του Τεμένους και ανάγκη συντήρησης και ανάδειξής του

Αριθμός πρωτ: 3759
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Βυζαντινό Κάστρο του Τεμένους και ανάγκη συντήρησης και ανάδειξής του.

Το κάστρο του Τεμένους έχει κηρυχθεί από το 1964 ως αρχαιολογικό μνημείο. Από το 2000 και μετά έχουν γίνει κάποια ανασκαφικά έργα, όπως και έργα συντήρησης στον οχυρωματικό περίβολο του κάστρου. Παρόλα αυτά η κατάσταση στο χώρο γύρω από το κάστρο είναι απογοητευτική. Οι ανάγκες συντήρησης του κάστρου είναι μεγάλες γιατί οι ζημιές που έχει υποστεί το φρούριο στη διάρκεια των χρόνων είναι σοβαρές.
Οι τοπικοί φορείς επισημαίνουν τον κίνδυνο κατάρρευσης του φρουρίου και δραστηριοποιούνται προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου για όλο το τμήμα που είχε συμπεριληφθεί στη μελέτη.
Επειδή, ήδη από τις 21/6/2005 και στην απάντηση της Ερώτησής μου 11538/7/6/2005, υπάρχει δέσμευση για τοπογράφηση του φρουρίου, την εκπόνηση μελέτης και την ένταξη του έργου στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Επειδή, είναι αναγκαίο να γίνουν τα απαραίτητα έργα συντήρησης για να μην καταπέσει το φρούριο αλλά και έργα αποκατάστασης για να είναι το μνημείο επισκέψιμο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να χορηγήσει τις απαιτούμενες πιστώσεις προκειμένου να προχωρήσουν τα ανολοκλήρωτα έργα συντήρησης στο φρούριο του Δήμου Τεμένους που κινδυνεύει από πλήρη καταστροφή και αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ένταξη του έργου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ