Γέφυρα Λιγορτύνου

Αριθμός πρωτ: 3857
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Γέφυρα Λιγορτύνου

Η ανακατασκευή του οδικού άξονα Ηράκλειο-Πύργος έξω από την Λίγορτυνο, στο σημείο που έγιναν οι κατολισθήσεις, έχει αποκόψει τους κατοίκους της Λιγορτύνου από τις περιουσίες τους που βρίσκονται από την άλλη πλευρά του δρόμου.
Η αναγκαιότητα κατασκευής υπέργειας γέφυρας που θα τους επιτρέπει την ομαλή πρόσβαση στις περιουσίες τους έχει γίνει κατανοητή από τη Δημοτική και Νομαρχιακή αρχή που προτίθενται να διεκδικήσουν από κοινού τη χρηματοδότηση για τη μελέτη και την κατασκευή της γέφυρας.
Οι κάτοικοι βρίσκονται σε αδιέξοδο και στο βαθμό που δεν θα κατασκευαστεί η γέφυρα, η οποία δεν προβλεπόταν από την αρχική μελέτη, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κατάληψη του έργου.
Επειδή είναι αναγκαίο να γίνει σ’ αυτό το σημείο η υπέργεια γέφυρα, έργο που μπορεί να συνδυαστεί με τη δημιουργία κόμβου σύνδεσης της Λιγορτύνου με τον οδικό άξονα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Αν προτίθενται να αναλάβουν το κόστος εκπόνησης μελέτης και κατασκευής του κόμβου σύνδεσης (υπέργεια γέφυρα κλπ.) της Λιγορτύνου με τον νέο οδικό άξονα ώστε να εξυπηρετηθεί και η πρόσβαση στις περιουσίες τους που απέκοψε ο δρόμος, αλλά και η σύνδεση του οικισμού της Λιγορτύνου με τον οδικό άξονα να είναι ασφαλής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης