Γράμμα κενό η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Αιγαίου

Αριθμός πρωτ: 5289
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Γράμμα κενό η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Αιγαίου.

Με το ΠΔ 147, ΦΕΚ 124/04-06-2002 κατοχυρώθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Γεωγράφων του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Εντούτοις μέχρι σήμερα, καμία προκήρυξη του ΑΣΕΠ δεν δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους του Τμήματος Γεωγραφίας να συμμετέχουν, ούτε μπορούν να εγγραφούν στους πίνακες εκπαιδευτικών για διορισμό, ενώ στην Μέση Εκπαίδευση οι ανάγκες διδασκαλίας των σχετικών μαθημάτων μένουν ακάλυπτες από τους καθ’ ύλην αρμόδιους.
Επειδή είναι αναγκαίο οι νέοι επιστήμονες μιας σπάνιας αλλά χρήσιμης ειδικότητας να καλύψουν τα όποια κενά υπάρχουν κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Επειδή και σε πολλές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μπορεί και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και στους πτυχιούχους του τμήματος Γεωγραφίας να συμμετέχουν,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί :
Εάν προτίθενται να εντάξουν και την ειδικότητα των Γεωγράφων στην προκήρυξη κάλυψης των κενών στην εκπαίδευση, αλλά και στους άλλους τομείς του Δημοσίου τους σχετικούς με το επάγγελμα που προβλέπονται άλλωστε από το προεδρικό διάταγμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ