Δήλωση Μανόλη Σοφ. Στρατάκη για τις τιμές των λιπασμάτων

11 Σεπτεμβρίου 2008

Έπρεπε να κατατεθούν δύο Ερωτήσεις, 3032/5-8-08 και 3459/22-8-08 για να εξαναγκασθεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ζητήσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διερευνηθεί η ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών σε επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων, όπως έπραξε χθες (10-9-08) με επιστολές του.
Το πρόβλημα όμως παραμένει γιατί ήδη από τις 12-8-08, δηλαδή ένα μήνα πριν και σε απάντηση της Ερώτησής μου 3032/5-8-08 με θέμα «προσφυγή ΓΕΣΑΣΕ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα λιπάσματα», ο πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε ότι «Η διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού στον τομέα των λιπασμάτων αποτελεί για την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπόθεση άμεσης προτεραιότητας και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη δοθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικές εντολές».
Τί υποχρέωσε τον Υπουργό να παρέμβει ένα μήνα μετά, δεν αρκούσε ο χρόνος για διερεύνηση ή μήπως έγινε για λόγους εντυπώσεων και για του κόσμου τα μάτια, όπως λέει ο λαός μας;
Το συμπέρασμα είναι ότι η Κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να επιβάλλει τον υγιή ανταγωνισμό και να κτυπήσει την αισχροκέρδεια, οι αγρότες που πληρώνουν το μάρμαρο το έχουν πλέον αντιληφθεί.