“Δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί”


26/3/2012

“Δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί”.
Απάντηση του Π.Οικονόμου στον Μαν.Στρατάκη.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την ενδεχόμενη καταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί, ο Αναπληρωτής Υπουργό Οικονομικών κ.Οικονόμου διευκρινίζει ότι:
α) Σύμφωνα με το αρ91 του ν.2960/01 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, ο συντελεστής ΕΦΚ που επιβάλλεται στο κρασί, όπως αυτό ορίζεται στο αρ.90 του ίδιου νόμου, είναι μηδέν (0) ευρώ.
β) Για ορισμένα οινικά προϊόντα τα οποία υπάγονται στην κατηγορία των ενδιάμεσων προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται στο αρ.88 του ίδιου νόμου, ο συντελεστής ΕΦΚ, ορίζεται σε 102 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση ορισμένα κρασιά-λικέρ ΠΟΠ (όπως Μαυροδάφνη κλπ) για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 51 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.
“Επι του παρόντος δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί”, καταλήγει η Απάντηση του Υπ.Οικονομικών.