Δεύτερη θέση στην Ε.Ε. για τα ελληνικά νοικοκυριά στις δαπάνες για την υγεία

Αριθμός πρωτ: 15410
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Δεύτερη θέση στην Ε.Ε. για τα ελληνικά νοικοκυριά στις δαπάνες για την υγεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν τη δεύτερη υψηλότερη δαπάνη στην Ευρώπη των «27» για την υγεία.
Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν για την υγεία το 5,9% του συνόλου των εξόδων τους, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται στο 3,4%.
Επειδή η ακρίβεια που βιώνουν οι καταναλωτές στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της διεθνούς συγκυρίας αφού όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα ακόμα και στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, τα νοικοκυριά αναγκάζονται να καταβάλουν μεγάλο ποσοστό των δαπανών τους σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες.
Επειδή στον τομέα αυτό η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα προκειμένου το αγαθό της υγείας να παρέχεται σε όλους τους Έλληνες, χωρίς να αυξάνει η δαπάνη που καταβάλλουν, η οποία βαρύνει υπέρμετρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου τα ελληνικά νοικοκυριά να μην επιβαρύνονται με υπερβολικές δαπάνες για την υγεία σε σχέση με ότι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν το δικαίωμα στην περίθαλψη χωρίς το υπερβολικό κόστος που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης