Δεύτερη θέση στην Ε.Ε. για τα ελληνικά νοικοκυριά στις δαπάνες για την παιδεία

Αριθμός πρωτ: 15411
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Δεύτερη θέση στην Ε.Ε. για τα ελληνικά νοικοκυριά στις δαπάνες για την παιδεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν τη δεύτερη υψηλότερη δαπάνη στην Ευρώπη των «27» για την παιδεία.
Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν για την παιδεία το 2,4% του συνόλου των εξόδων τους, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται στο 1%.
Επειδή η ακρίβεια που βιώνουν οι καταναλωτές στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της διεθνούς συγκυρίας αφού όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της Eurostat στην Ελλάδα ακόμα και στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας, τα νοικοκυριά αναγκάζονται να καταβάλουν μεγάλο ποσοστό των δαπανών τους σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες.
Επειδή στον τομέα αυτό η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα προκειμένου το αγαθό της εκπαίδευσης να παρέχεται σε όλους τους Έλληνες, χωρίς τη συνεχή επιβάρυνση και την αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου τα ελληνικά νοικοκυριά να μην επιβαρύνονται υπερβολικά με δαπάνες που κάνουν για την παιδεία σε σχέση με ότι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν το δικαίωμα στη μόρφωση χωρίς το υπερβολικό κόστος που πληρώνουν σήμερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης