Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Αξιολόγησης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης προτείνει το ΣΠΔΕ

Αριθμός πρωτ: 2554
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Αξιολόγησης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης προτείνει το ΣΠΔΕ.

Το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), προτείνει τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Αξιολόγησης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, γεγονός που θα συνδράμει και στη διαδικασία της αξιολόγησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των ΤΕΙ όλης της χώρας.
Επειδή και οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνουν ότι επιβάλλεται να γίνει η αξιολόγηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, η οποία έχει εγκαταλειφθεί από το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια, πριν από το νέο χωροταξικό σχεδιασμό που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται αν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Αξιολόγησης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, όπως συστήνει το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), η οποία θα συνδράμει και στην αξιολόγηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης