Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα για την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 14617
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα για την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης.

Τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα σε επίπεδο Κρήτης για την ανάπτυξη, διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της μεγαλονήσου ως ενιαίου τουριστικού προορισμού προτείνει ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων.
Ο Σύλλογος θεωρεί επιβεβλημένη τη λήψη μέτρων για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αφού η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια όξυνση της εποχικότητας, αποτελεί ανασταλτική παράμετρο ανάπτυξης και προκαλεί παράλληλα προβλήματα, με κυρίαρχο εκείνο της υποαπασχόλησης των εργαζομένων στον τουρισμό.
Επίσης οι Διευθυντές Ξενοδοχείων της Κρήτης ζητούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής Τουρισμού και Οικονομίας στην Κρήτη, την επαναδραστηριοποίηση της τουριστικής αστυνομίας, την εξεύρεση τρόπου συντονισμού της δράσης των συναρμόδιων με τον Τουρισμό Υπουργείων, καθώς και τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ για τη διαμονή και την εστίαση στο 6%, στα επίπεδα δηλαδή των ανταγωνιστριών χωρών.
Επειδή ο Σύλλογος επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης και αξιοποίησης ειδικών μορφών τουρισμού στην Κρήτη, όπως αθλητικός, θρησκευτικός, οικολογικός τουρισμός, δημιουργία γηπέδων γκολφ κλπ.
Επειδή βασικό αίτημα του Συλλόγου αποτελεί η άμεση και έντονη παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και η αποτελεσματική πολιτική ως προς τον Τουρισμό

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης